ATAK Zoraki R1 2,5" černý cal: 9mm R / 9mm P.A. Knall

Kč2,760.00 s DPH (2 280,99 without VAT)
13161

Specific References

Plynový revolver Zoraki R1 2,5" černý cal: 9mm R / 9mm P.A. Knall

Quantity
In Stock

Zoraki R1 2,5" černý cal: 9mm R / 9mm P.A. Knall

Plynové signální zbraně Zoraki jsou určeny pro aktivní využití pro startovací účely a v neposlední řadě i pro sebeobranu. Při použití pro sebeobranu je reálná účinnost plynových či silnějších pepřových nábojů na vzdálenost do 4 m.

Zajímavostí této zbraně je možnost použití obou druhů nábojů (jak pistolových P.A tak i revolverových).

 

Technická data:

  • Ráže: 9mm R / 9mm P.A. Knall
  • Kapacita: 6
  • Celková délka: 186mm
  • Celková výška: 140 mm
  • šířka: 36mm
  • Povrchová úprava: černý
  • Hmotnost 750gr
  • zbraň kategorie "C-I"

  


Pro vyřízení Vaší objednávky tohoto zboží - zbraň kategorie "C-I" - je nutné podle platné legislativy vyzvednout zbraň osobně oproti předložení občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Zbraň kategorie C-I může, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která je starší 18 let, je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky. Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky. Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.