Pěnový pepřový obranný sprej STOPER2 20 ml

185,00 Kč s DPH (152,89 Kč bez DPH)
STOPER20

Pěnový pepřový obranný sprej STOPER2 20 ml

Počet
Skladem

NOVÁ, VYLEPŠENÁ VERZE: Intenzivní proud pěny, méně citlivý na vítr, zaručuje vysokou pravděpodobnost zasažení útočníkovy tvářePěna na ní ulpí a postupně stéká. Do očí, nosu a úst se tak dostane mnohem větší množství účinné látky.
STOPER2 je tak je tak účinný, že jedním dobře mířeným zásahem do obličeje může zastavit jakéhokoliv útočníka.
 • Obsahuje paprikový extrakt s vysokým podílem kapsaicinoidů* zajišťující okamžitý účinek na zasažené sliznice: dočasné oslepení, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. *Směs ekvivalent 10% z 1 milionu S.H.U.
 • Je nehořlavý - neobsahuje žádnou hořlavou látku.
 • Dosah cca 2,5 metry (podle povětrnostních podmínek). Útočníka si tak udržíte od těla.
 • STOPER2 20 ml - pojistka a konstrukce rozprašovače umožňují jednoduché, funkční a bezpečné ovládání.
 • Odolává lépe povětrnostním vlivům.
 • Dobrá volba na obranu proti agresivním psům.
 • TENTO SPREJ VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT!
 • Vyrobeno v Německu.

Obranný sprej je určen pro nutnou obranu v případě ohrožení života či zdraví. Používejte výhradně k danému účelu.

  • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
  • R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
  • R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
  • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • S 9 Skladujte na dobře větraném místě.
  • S 23 Nevdechujte páry.
  • S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
  • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
  • S 27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy ani oleje
  • S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
  • S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  
  • S 51 Používej pouze v dobře větraných prostorách.
  • S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

Pro vyřízení Vaší objednávky tohoto zboží potřebujeme znát Vaše datum narození, které při doručení ověří Česká pošta. Toto zboží lze prodat pouze osobě starší 18ti let a proto je nutné z naší strany učinit toto opatření. Pokud je objednavatel zboží mladší 18 let je nutné vyplnit dodací adresu (současně zaslat datum narození) osoby, která tuto podmínku splňuje. Datum narození uveďte prosím do zprávy pro obchodníka při zadávání objednávky