Obecná ustanovení

Veškeré informace, materiály, data a elektronické soubory všech druhů (dále jen materiály) obsažené a zveřejněné na našem webu (dále jen „Stránky“) jsou poskytnuty výhradně pro informativní účely, a jako služba pro naše zákazníky a prodejce za účelem usnadnění obchodování s naší firmou. Materiály jsou řízeny a podléhají podmínkám uvedeným v těchto Podmínkách použití (dále jen „Podmínky použití“). Zpřístupněním, použitím nebo stažením materiálů, jenž jsou obsaženy na těchto stránkách, se Vy, jakožto jednotlivec, vystupující sám za sebe nebo za společnost, zavazujete, že pro Vás budou Podmínky použití závazné. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte žádné materiály obsažené na těchto stránkách (stažením či tiskem), a okamžitě přestaňte tyto materiály používat.

Pravomoc

Vaše osoba představuje a je zároveň zárukou toho, že disponujete zákonným právem nezbytným pro souhlas s těmito Podmínkami použití. Tímto dáváte svůj souhlas, že za neoprávněné použití materiálů způsobené Vaší osobou, a to přímo či nepřímo, nesete odpovědnost.

Autorské právo a ochranná známka

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály dostupné na tomto webu jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, jménem domény, patenty, či jinými právy a zákony vztahujícími se k duševnímu vlastnictví. Kromě výjimek výslovně stanovených naší firmou, souhlasíte s tím, že nebudete prodávat, udělovat oprávnění, půjčovat, měnit, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, zprostředkovávat, zveřejňovat, realizovat, publikovat, upravovat, editovat nebo vytvářet jakékoli derivace na základě těchto materiálů. Veškerá oprávnění vycházející z autorského práva jsou vyhrazena.

Pokud není v Podmínkách použití výslovně stanoveno jinak, je zakázáno používat Materiály pro jakékoli účely, včetně opětovného uveřejnění, publikace nebo opakovaného přenosu. Neexistuje zde žádný předpokládaný souhlas s opětovným uveřejněním, publikací nebo opakovaným přenosem těchto materiálů.

Právo používat materiály představuje povolení, nikoli převod vlastnického práva, a tudíž podléhá omezením, jež jsou stanovena v Podmínkách použití. Můžete si však stáhnout jednu kopii materiálů do osobního počítače za účelem usnadnění koupě anebo použití jednotlivých produktů uvedených na těchto stránkách, avšak za předpokladu, že nebudete porušovat autorská či jiná vlastnická práva. Rovněž si můžete vytvořit trvalý záznam těchto materiálů. Vyjma situací výslovně stanovených v těchto podmínkách použití nebo po obdržení zvláštního povolení